Wizja, która jutro może stać się...
...rzeczywistością

Centrum Innowacji Edukacyjnych

„Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją
jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista.”

Jeżeli chcemy, aby uczniowie opuszczali szkoły jako „harmonijne osobowości” i ze świadomością tego, kim są i co potrafią, nie możemy sprowadzać nauczania do tzw. przedmiotowego kształcenia, bo - jako takie - nie jest ono ukierunkowane

na samego ucznia (na rozpoznawanie jego potencjału czy też na kształtowanie jego samoświadomości i świadomości otoczenia), jest natomiast ukierunkowane na tzw. transfer wiedzy (i to z zakresu kilkunastu dyscyplin naukowych).

Bez działań na rzecz zmian mentalnych nie powiedzie się żaden projekt innowacyjny,
a zwłaszcza na obszarze szkolnictwa i edukacji.

Niezbędna jest zatem taka analiza (krytyczna analiza naszych dotychczasowych sposobów myślenia o szkole), a tym samym niezbędne są działania na rzecz „modernizacji głów” (a więc zmian w owych standardach myślenia).

W myśleniu o szkole
i edukacji konieczne są wyobrażenia i konkretne wizje, tylko bowiem w ten sposób możemy zerwać
z wizerunkiem szkoły jako tradycyjnej instytucji (zorientowanej na ciągłość systemu i obliczonej na znane rezultaty), a zacząć ją postrzegać jako miejsce
i środowisko, w którym mogą się rodzić rzeczy niezwykłe
i inspirujące.

Od pokładów wyobraźni
i wizjonerstwa, które legną
u podstaw nowej szkoły, zależeć będzie to, w jakim stopniu będzie ona otwarta na tego typu myślenie,
a w konsekwencji – w jakim stopniu będzie zdolna do generowania tych rzeczy
w przyszłości.

Dzisiejszym wyzwaniom edukacyjnym sprostać może nie tylko mentalnie odmieniony nauczyciel, ale przede wszystkim nauczyciel bogatszy w kompetencje
i możliwości - potrafiący uczyć, ale też zdolny do rozpoznawania potencjału swojego ucznia i kierowania jego rozwojem.

Jeżeli dzisiejsza szkoła nie chce tracić dystansu do zmieniającego się świata
(i nie chce go z upływem czasu jeszcze bardziej pogłębiać), musi – jak każda firma czy przedsiębiorstwo – stawiać m.in. na innowacje
i kreatywność (kreatywność całego środowiska!).

Szkoła nie powinna jednak
w tym zakresie czekać
na kolejne reformy i programy (ani tym bardziej na ustawy czy rozporządzenia), także dlatego, że podobne „dokumenty” nie są w stanie ani przewidywać kolejnych innowacji, ani tym bardziej nie są w stanie opisywać naszych kreatywnych zachowań. Szkoła musi więc posiadać zdolności do generowania
z samej siebie „nowych produktów” i ich „nowej jakości”.

Doradztwo Edukacyjne

Krajowe Ramy Kwalifikacyjne (KRK)

Od lat budujemy tzw. społeczeństwa wiedzy, ale wiedza nie może pozostawać jedynym filarem edukacji – jak to nadal bywa w wielu przypadkach. Nowoczesna szkoła musi stawiać także na umiejętności i kompetencje. To oczywiste! Ale jak ułożyć relacje pomiędzy nimi? I jak wykonać to zadanie?

Skorzystaj z doradztwa edukacyjnego

Doradztwo edukacyjne to współpraca z pojedynczymi uczniami, rodzicami czy zespołami klasowymi, ale też całymi placówkami. Szkoły bowiem - jak wszystkie inne instytucje czy przedsiębiorstwa - tak samo potrzebują profesjonalnego doradztwa. Nie tylko w zakresie organizacji szkoły czy samego życia szkolnego, ale też kształtowania marki i wizerunku szkoły, odczytywania wyzwań edukacyjnych, otwierania się na rozmaite zmiany czy innowacje.

Książka SNG

Mariusz Zawodniak
Autor Projektu

Historyk literatury. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.


Nauczyciel akademicki. Wykłada m.in. poetykę, zajmuje się też rzecznictwem prasowym i komunikacją społeczną, a od lat - pasjonuje wyzwaniami współczesnej edukacji.


„Szkoła nowej generacji” to autorski projekt, dotychczas prezentowany w różnych formach studentom UKW. W obecnej wersji - jako propozycja współpracy i wymiany myśli - jest już adresowany do wszystkich: do uczniów i rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkół, wreszcie do samorządów i innych organów zarządzających oświatą.


Pobierz Przykładowy Rozdział